Főoldal

Fémlemezfedések az építészetben

Pályázati felhívás

A PREFA Hungária Kft. 2018-ban országos, nyilvános, névaláírásos versenypályázatot hirdet a fémlemez burkolatok magas színvonalú alkalmazási lehetőségeinek bemutatása céljából az alábbi kategóriákban: 
 
A. Építészek részére: PREFA anyaggal fedett – burkolt megvalósult épületek (középületek, lakóházak, műemlék épületek), vagy PREFA termék falhasználásával készült építési engedéllyel rendelkező tervek (középületek, lakóházak, műemlék épületek) B. Építészhallgatók részére: Ötlet/tervpályázat a hallgató által választott bármilyen középület, vagy lakóépület (minimum 4 lakásos társasház) esetén PREFA termékre módosítva

KIÍRÓ

PREFA HUNGÁRIA KFT. 
Cím: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Képviselő: Nemere Judit cégvezető 
Tel: 0623/511-670 
 

LEBONYOLÍTÓ

Build-Communication Kft.
Iroda és postacím: 2040 Budaörs, Liget utca 3/2.
Kapcsolattartó: Gyurcsik Fanni 
Tel: 23/611-028, mobil: 30/758-4880
 

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja annak bemutatása, hogy 
- a minőségi fémlemezfedések és burkolatok rendkívül széles körben, műemléki és modern környezetben egyaránt alkalmazhatók. 
- a minőségi fémlemez fedés és burkolat esztétikus és könnyű megmunkálása miatt nem szab határt a tervezői fantáziának, vagyis alkalmazásával akár a legkülönlegesebb építészeti elképzelés is megvalósítható. 
- a minőségi fémlemezfedés hosszú élettartamú és időjárás tűrő. 
 

A KIÍRÁS JELLEGE

Országos, nyilvános és névaláírásos verseny. 
 

A VERSENYEN RÉSZT VEHETNEK

A. kategória: építésztervezői jogosultsággal rendelkező természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 
B. kategória: építészhallgatók egyénileg, vagy csoportosan 
 

A PÁLYÁZAT IDŐRENDJE

Meghirdetés:
Beadási határidő:
Bírálat:
Ünnepélyes eredményhirdetés:

2018. január 29
2018. március 23.
2018. április 6-ig
2018. április 27.

PÁLYÁZATOKAT KÉT KATEGÓRIÁBAN LEHET BENYÚJTANI: 

A. PREFA anyaggal fedett – burkolt megvalósult vagy tervezett épületek. 
Engedélyezési vagy kivitelezési tervdokumentáció alapján, terv esetén építési engedéllyel (nem kell jogerős engedély legyen)
B. Építészhallgatói ötlet/tervpályázat
Tanulmányterv, koncepcióterv.
A „Fémlemezfedés az építészetben” versenypályázat korábbi kiírásán indított épülettel történő újabb nevezés kizárást von maga után. 

BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG


Erő Zoltán

okl. építészmérnök, vezető tervező


Ráday Mihály

elnök, Budapesti Városvédő Egyesület


Eltér István

a Magyar Építész Kamara elnökségi tagja


Horváth Sándor

egyetemi adjunktus, BME Épületszerkezeti Tanszék


Nemere Judit

építőmérnök, cégvezető, Prefa Hungária Kft.
 

A Bíráló Bizottság döntése jogilag nem támadható.

 

A PÁLYÁZATI ANYAG KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI

1. A benevezett építészeti alkotás megnevezése, illetve kategóriába sorolása.
2. A benevezett építészeti alkotás címe. 
3. Az építészeti alkotást a pályázatra nevező természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet neve, elérhetőségei (cím, telefon, e-mail), a kapcsolattartásra kijelölt személy neve, elérhetőségei.
4. Az építészeti alkotást (terv) létrehozó tervező(k) neve, elérhetőségei (név, telefon, e-mail).
5. A benevezett építészeti alkotást bemutató, maximálisan 2 A/4 oldal terjedelmű leírás, valamint ennek 10 soros összefoglalója.
6. A benevezett építészeti alkotás teljes külalakját, alaprajzát, a környezethez való viszonyát, illetve a pályázat szempontjából lényeges (fémlemezfedés, vagy burkolat) részeinek felületi kidolgozását bemutató dokumentáció (helyszínrajz, homlokzati rajz, esetleg részletrajz illetve fotók).
7. A Pályázó jelölje meg, hogy mely PREFA terméket választotta és miért?
 

A PÁLYÁZATI RÉSZVÉTEL FELTÉTELE AZ ONLINE PÁLYÁZATI ŰRLAP KITÖLTÉSE, ILLETVE A SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK FELTÖLTÉSE:

Jelentkezési adatlap – Online kitölthető formátum
Részvételi és szerzői jogi nyilatkozat – Online bejelölhető formátum
Építtetői nyilatkozat – Online letölthető
 
A pályázat 2018. március 23-ig nyújtható be a www.prefapalyazat.hu/beadas oldalon. 
 
Az alaki vagy tartalmi feltételeknek meg nem felelő pályázatokat Bíráló Bizottság indoklás nélkül elutasíthatja.
 
A beadási határidőt követően benyújtott pályázatot a Bíráló Bizottság nem veszi figyelembe. 
 
A nyertes tervek a kiíró tulajdonába kerülnek és azt a kiíró jogosult - a szerzői jogok tiszteletben tartásával, illetve a szerzők nevének mindenkori feltüntetésével - tájékoztatás, reklám, stb. céljára felhasználni. 
 

DÍJAK, ELISMERÉSEK

Kategóriánként 1-1 építészeti alkotás első díjat nyer. 
Kategóriánként további 5-5 építészeti alkotás jogosult tervezője (1 fő) rangsorolás nélküli díjazásban részesülhet, amely 2 napos ausztriai tanulmányút teljes ellátással.