Elindult a 2023. évi pályázati időszak! Töltse fel a pályázatát!

Nézze meg a 2021-2022. évi pályázat díjátadójáról készült összefoglaló filmünket, és görgessen lejjebb az idei pályázati kiírásért!

„Fémlemezfedések az építészetben” – a PREFA 2020. és 2021. évi építész és építészhallgatói pályázatainak eredményeiről bővebben ide kattintva olvashat:
https://www.prefapalyazat.hu/hirek-cikkek/femlemezfedesek-az-epiteszetbe...

 

Határtalan realitás: Fémlemezfedések az építészetben

Pályázati felhívás 2023

A pályázat védnöke a Budapesti Építész Kamara.

 


A PREFA Hungária Kft. 2023-ben országos, nyilvános, névaláírásos versenypályázatot hirdet a fémlemez burkolatok magas színvonalú alkalmazási lehetőségeinek bemutatása céljából az alábbi kategóriákban: 

 

A. Építészek részére: PREFA anyaggal fedett – burkolt megvalósult épületek (középületek, lakóházak, műemlék épületek), vagy PREFA termék felhasználásával készült építési engedéllyel rendelkező tervek (középületek, lakóházak, műemlék épületek)

B. Építészhallgatók részére: Ötlet/tervpályázat a hallgató által választott bármilyen középület, vagy lakóépület (minimum 4 lakásos társasház) esetén PREFA termékre módosítva

 

KIÍRÓ

PREFA HUNGÁRIA KFT. 
Cím: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Képviselő: Nemere Judit, ügyvezető igazgató 
E-mail: judit.nemere@prefa.com 
Tel: 0623/511-670 
 

LEBONYOLÍTÓ

Build-Communication Kft.
Iroda és postacím: 2040 Budaörs, Szabadság út 117. A épület, fsz. 6.
Kapcsolattartó: Szelei Annamária
E-mail: szelei.annamaria@buildmarketing.hu
Tel: +36 23 611-029 
 

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja annak bemutatása, hogy 
- a minőségi fémlemezfedések és burkolatok rendkívül széles körben, műemléki és modern környezetben egyaránt alkalmazhatók. 
- a minőségi fémlemez fedés és burkolat esztétikus és könnyű megmunkálása miatt nem szab határt a tervezői fantáziának, vagyis alkalmazásával akár a legkülönlegesebb építészeti elképzelés is megvalósítható. 
- a minőségi fémlemezfedés hosszú élettartamú és időjárás tűrő. 
 

A KIÍRÁS JELLEGE

Országos, nyilvános és névaláírásos verseny. 
 

A VERSENYEN RÉSZT VEHETNEK

A. kategória: építésztervezői jogosultsággal rendelkező természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 
B. kategória: építészhallgatók egyénileg, vagy csoportosan 
 

A PÁLYÁZAT IDŐRENDJE

Meghirdetés:
Beadási határidő:
Bírálat:
Ünnepélyes eredményhirdetés:

2023. május eleje
2023. október 5.(16:00)
2023. október végéig
2023. november vége


 

PÁLYÁZATOKAT KÉT KATEGÓRIÁBAN LEHET BENYÚJTANI: 

 

A. PREFA anyaggal fedett – burkolt megvalósult vagy tervezett épületek. 
Engedélyezési vagy kivitelezési tervdokumentáció alapján, terv esetén építési engedéllyel (nem kell jogerős engedély legyen)
B. Építészhallgatói ötlet/tervpályázat
Tanulmányterv, koncepcióterv.
A „Fémlemezfedés az építészetben” versenypályázat korábbi kiírásán indított épülettel történő újabb nevezés kizárást von maga után. 
 

BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG

  • Erő Zoltán, Budapest főépítésze, okleveles építészmérnök, vezető tervező
  • Eltér István, a Budapesti Építész Kamara elnöke
  • Horváth Sándor, Széchenyi–díjas okleveles építészmérnök, a BME Épületszerkezettani Tanszék címzetes egyetemi docense
  • Prof. Dr. Kiss Gyula DLA, YBL-díjas okleveles építészmérnök, tanszékvezető egyetemi tanár, szakfejlesztési igazgató, építész szakfelelős (Óbudai Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar), a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetettje
  • Nemere Judit, építőmérnök, ügyvezető igazgató, Prefa Hungária Kft.

A Bíráló Bizottság döntése jogilag nem támadható.

 

A PÁLYÁZATI ANYAG KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI

1. A benevezett építészeti alkotás megnevezése, illetve kategóriába sorolása.
2. A benevezett építészeti alkotás címe. 
3. Az építészeti alkotást a pályázatra nevező természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet neve, elérhetőségei (cím, telefon, e-mail), a kapcsolattartásra kijelölt személy neve, elérhetőségei.
4. Az építészeti alkotást (terv) létrehozó tervező(k) neve, elérhetőségei (név, telefon, e-mail).
5. A benevezett építészeti alkotást bemutató, maximálisan 2 A/4 oldal terjedelmű leírás, valamint ennek 10 soros összefoglalója.
6. A benevezett építészeti alkotás teljes külalakját, alaprajzát, a környezethez való viszonyát, illetve a pályázat szempontjából lényeges (fémlemezfedés, vagy burkolat) részeinek felületi kidolgozását bemutató dokumentáció (helyszínrajz, homlokzati rajz, esetleg részletrajz illetve fotók).
7. A Pályázó jelölje meg, hogy mely PREFA terméket választotta és miért?
 
A PÁLYÁZATI ŰRLAP KITÖLTÉSE, ILLETVE A SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK FELTÖLTÉSE AZ ALÁBBI WEBOLDALAKON TALÁLHATÓ

A kategória:  
 
 
 
Az alaki vagy tartalmi feltételeknek meg nem felelő pályázatokat Bíráló Bizottság indoklás nélkül elutasíthatja.
 
A beadási határidőt követően benyújtott pályázatot a Bíráló Bizottság nem veszi figyelembe. 
 
A nyertes tervek a kiíró tulajdonába kerülnek és azt a kiíró jogosult - a szerzői jogok tiszteletben tartásával, illetve a szerzők nevének mindenkori feltüntetésével - tájékoztatás, reklám, stb. céljára felhasználni. 
 

DÍJAK, ELISMERÉSEK

Kategóriánként 1-1 építészeti alkotás első díjat nyer. 
Kategóriánként további 5-5 építészeti alkotás jogosult tervezője (1 fő) rangsorolás nélküli díjazásban részesülhet, amely 2 napos ausztriai tanulmányút teljes ellátással. A 2023. évi pályázathoz kapcsolódó utazás várható időpontja 2024 tavasza.